Προστασία Σώματος

Ποδιές, ρόμπες επισκεπτών και ολόσωμες φόρμες F. Bosch με διαφορετικά
χαρακτηριστικά και επίπεδα προστασίας που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε χρήστη.