Προϊόντα Φαρμακείου

Ιατρικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας όπως αναλογικά πιεσόμετρα, θερμόμετρα,
ψυκτικά, θερμοφόρες και λοιπά αναλώσιμα για νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακεία και ιατρούς.