Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Κεραμεικά και Γυάλινα αναλώσιμα εργαστηρίου,
ιδανικά για πολλαπλές χρήσεις.