Προστασία Άκρων - F. Bosch

Ανθεκτικά και άνετα Ποδονάρια και Επιμανίκια F. Bosch σε λευκό ή μπλε χρώμα
και Γάντια HDPE για χρήση στον βιομηχανικό και ιατρικό κλάδο.