Υλικό Επίδεσης

Γάζες, επίδεσμοι και άλλα αναλώσιμα ευρείας κατανάλωσης
για χρήση σε φαρμακεία, κλινικές και νοσοκομεία.