Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα

Πλήρης σειρά αποστειρωμένων χειρουργικών γαντιών ανώτερης ποιότητας, συνώνυμα της ασφάλειας
και της αξιοπιστίας, κατασκευασμένα στο εργοστάσιο της SEMPERIT στην Αυστρία.