Άλλα Προϊόντα

Ολοκληρωμένη γκάμα σε ιατρικά αναλώσιμα ευρείας κατανάλωσης όπως γάζες, ιατρικά ρολά 
και ωτοασπίδες καθώς και σε ιατρικές συσκευές φροντίδας και περιποίησης της υγείας.